Hieronder hebben wij de regels opgenomen met betrekking tot retour sturen, de zichttermijn van MijnTuinhaard.nl en eventuele garantie.

Verzendkosten en verantwoordelijkheid retourzending

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal MijnTuinhaard, mits aan de retourvoorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen. MijnTuinhaard raadt klanten uitdrukkelijk aan om retourzendingen aangetekend, verzekerd en deugdelijk verpakt te versturen, de verantwoordelijkheid voor de correcte retourzending ligt bij de koper / klant. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren. Indien er iets misgaat met de retourzending, kan de koper de transporteur vervolgens aanspreken.

Retouradres (geen bezoekadres): Productieweg 18 B, 8061 RK Hasselt 

Het adres voor retourzending staat aangegeven op het retourformulier in de bevestigingsmail. De ordergegevens (ordernummer, e-mailadres gebruikt bij het plaatsen van de bestelling, NAW gegevens van de klant) dienen altijd bij de retourzending te worden gevoegd. In bepaalde gevallen, zoals bij retourzending van een defect product, zal een ander retouradres van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld het adres van het magazijn). Indien mogelijk laat MijnTuinhaard artikelen die in defecte staat zijn bezorgd bij de koper, ophalen door de vervoerder.


Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan MijnTuinhaard kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking retourneren, volgens de door MijnTuinhaard aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. In de bevestigingsemail en/of op de pakbon (afhankelijk van het product) staan de retourinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies (als vermeld in de bevestigingsemail en/of pakbon) terug te sturen aan MijnTuinhaard. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending. De koper doet er derhalve verstandig aan om retourzendingen aangetekend en verzekerd retour te sturen en is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het retour verzendbewijs.

 

Garantie

De "niet-goed-geld-terug-garantie" van MijnTuinhaard staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. MijnTuinhaard betaalt, na ontvangst van hetgeen retour ontvangen, het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. MijnTuinhaard garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan koper geleverde product. De garantietermijn van MijnTuinhaard komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of
- opzettelijke beschadiging, of
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan MijnTuinhaard zonder toestemming van MijnTuinhaard herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

In geval van vragen over retouren en garanties, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice per e-mail of via de klantenservice contactpagina. Wij helpen je graag verder.